اخذ و تسویه کارت بازرگانی

امور ثبت شرکتها

اخذ و تسویه کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارندۀ آن -اعم از شخص حقیقی یا حقوقی- اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد؛ بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک‌سال می‌باشد و تمدید آن نیز با ارائۀ مدارک لازم، برای مدت مذکور، انجام می‌گیرد.

کاربردهای کارت بازرگانی

  1. ثبت سفارش و ترخیص کالا؛
  2. واردات از مناطق آزاد؛
  3. مبادرت به حق‌العمل کاری در گمرک؛
  4. صادرات و واردات کلیۀ کالاهای مجاز؛
  5. ثبت‌نام‌ها و علائم تجاری (غیرفارسی)

نکتۀ مهم: کارت بازرگانی شرکت‌های تعاونی از اتاق‌های تعاون دریافت می‌شود.

انوع کارت بازرگانی

دو نوع اخذ کارت بازرگانی وجود دارد که عبارت است از :

  • اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی (شخص): این نوع از کارت‌های بازرگانی برای اشخاص تاجری صادر می‌شود که به‌صورت شخصی اقدام به فعالیت تجاری و واردات ‌و ‌صادرات می‌نمایند.
  • اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی (شرکت): این نوع از کارت‌های بازرگانی برای شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها صادر می‌گردد. در واقع مالک و دارندۀ این کارت، شخص مدیر‌عامل یا دیگر اعضای هیئت‌مدیره نیستند، بلکه مالک آنْ خودِ شرکت یا مؤسسه محسوب می‌شود ولی بر روی کارت، عکسِ شخصِ مدیر‌عاملِ شرکت قرار می‌گیرد.

کارت بازرگانی برای چه موضوعاتی صادر می‌شود؟

کارت بازرگانی تجاری: مجوزی است که شخص می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصۀ واردات و صادرات کالا کند؛ این تجارت، از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.

کارت بازرگانی خدماتی: برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه‌گذاری با زمینۀ خدماتی دارند صادر می‌شود؛ دارندگان این کارت، تنها در زمینۀ فعالیت خود می‌توانند کالا وارد نمایند.

کارت بازرگانی موردی: این کارت تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک‌بار خواهان ترخیص کالاهای خود می‌باشند، صادر می‌گردد.

کارت بازرگانی تولیدی یا صنعتی: این کارت برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه‌گذاری با زمینۀ فعالیت تولیدی هستند صادر می‌شود؛ دارندگان این کارت می‌توانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیۀ مورد نیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید، صادر نمایند.

دریافت کارت بازرگانی

از آنجایی که دریافت کارت بازرگانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نیز دریافت آن ریزه‌کاری‌های بسیار داشته، تسلط کامل به قوانین و شرایط آن را می‌طلبد، لذا، مجموعۀ حامی ارقامْ با به‌کارگیری کارشناسان متخصص و با‌تجربه و نیز تسلط کامل به قوانین آمادۀ خدمات‌رسانی به شما بازرگانان عزیز می‌باشد تا در سریع‌ترین زمان ممکن، کارت بازرگانی خود را دریافت نمایید.