ثبت شرکت تجاری

hamiargham-banner-07

فهرست مطالب

تعریف شرکت تجاری:

شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفرتوافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای مقصود خاصی تشکیل میگردد، اختصاص دهند و در منافع زیان های احتمالی حاصل از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.

انواع شرکت در قانون تجارت:

1. شرکت سهامی (عام، خاص)

2. شرکت با مسئولیت محدود

3. شرکت تضامنی

4. شرکت مختلط غیر سهامی

5. شرکت مختلط سهامی

6. شرکت نسبی

7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

8. شرکت تعونی سهامی عام

9. شرکت فراگیر ملی

عناصر تشکیل دهنده ی شرکت تجارتی:

شرکت تجارتی از همکاری تعدادی سهامدار یا شریک و سرمایه ای که توسط شرکا یا سهامداران جمع آوری می شود تشکیل میگردد.

درهیچ یک از شرکت های تجاری حداکثری برای تعداد شرکا و سهامداران وجود ندارد مع الوصف برای تشکیل شرکت، حداقل هایی برای تعداد شرکا و سهامداران در قانون مشاهده می شود. برای تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی و مسئولیت محدود و مختلط غیر سهامی، حداقل وجود دو شخص ضروری است. برای تشکیل شرکت سهامی خاص حداقل حضور سه سهامدار ضروری است و برای تشکیل شرکت مختلط سهامی، حداقل حضور چهار شریک و سهامدار ضروری است و برای تشکیل سهامی عام حداقل حضور پنج شریک لازک می باشد. برای تشکیل شرکتهای تعاونی نیز حضور هفت شخص ضروری است.

حداقل هایی که مورد اشاره قرارگرفت هم شرط تشکیل صحیح شرکت و هم شرط استمرار حیات حقوقی شرکت می باشد این در حالی است که در قانون شرکت تک شریکی مجاز به تشکیل نمیباشد ولی شرکت های دولتی میتوانند با یک سهامدار و یک شریک تشکیل شود.

برای تشکیل شرکت، شرکا یا سهامداران بایستی آورده هایی را وارد شرکت کنند چرا که تشکیلات فاقد آورده، شرکت تجارتی محسوب نمیشود و این آورده ها میتواند نقدی و یا غیر نقدی باشند.

در قانون تجارت صرفا برای برخی از شرکت های تجاری حداقل هایی برای نصاب سرمایه ی شرکت مقرر گردیده است. در خصوص شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال و برای تاسیس شرکت سهامی عام، حداقل پنج میلیون ریال و برای تاسیس شرکت شرکت تعاونی سهامی عام حداقل پنج میلیارد ریال وجود سرمایه در هنگام تشکیل و در ادامه حیات حقوقی شرکت ضروری میباشد. در خصوص سایر شرکتها قانونگذار، موضوع را مسکوت گذارده است. لازم به ذکر است که در هنگام تاسیس شرکت سی و پنج درصد از سرمایه نقدی شرمکت در یمک حساب بامکی بنام شرکت در شرف تاسیس تادیه گردد.

ارکان شرکت:

1. رکن تصمیم گیرنده:

رکن تصمیم گیرنده در شرکتهای تجاری مجامع شرکت اند که شامل:

الف: مجمع عمومی موسس

ب: مجمع عمومی عادی اعم از عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده

ج: مجمع عمومی فوق العاده

2. رکن مدیریت:

اولین مدیران شرکت الزاما توسط مجمع عمومی موسس و با اکثریت دو سوم آراء حاضر انتخاب می شوند.

دارا بودن شرایط زیر طبق قانون تجارت برای مدیران الزامی است:

1. سهامدار بودن

2. سپردن سهام وثیقه

3. عدم محرومیت به شرح ماده 111 لایحه قانون تجارت

3. رکن نظارت:

شرکتهای سهامی الزاما باید حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل داشته باشند. برخلاف انتخاب مدیران که اختیاری می باشد انتخاب بازرسان الزامی است که این انتخاب در مجمع عمومی موسس صورت میگیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *