ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست

فهرست مطالب

شرکت تضامنی چیست

 شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری است که همانند انواع این شرکت ها جدا از نوع فعالیت، تجاری محسوب می گردند. در مورد این شرکت، شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار پر اهمیت می باشد که در توضیحات متوجه اهمیت این امر خواهید شد: 

 مطابق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد. در صورت عدم شایستگی و بروز مشکل اگر اموال شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند و در صورتی که بین شرکاء قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون ارزشی نخواهد داشت.

در صورت وجود بدهی در شرکت، طلب کار می تواند طلب خود را از هر کدام از شرکاء طلب نماید و البته مطالبه طلب از یکی از شرکاء مانع پیگیری و درخواست طلب از دیگر شرکاء نمی باشد البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید با توجه این شرایط این نوع از شرکت از نظر مشتریان داری اعتبار زیادی می باشد و از سویی در ابتدای تاسیس شرکت انتخاب شرکاء نیاز به اعتماد و دقت بسیاری دارد.

مراحل ثبت شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی پس از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:

 • شرکتنامه طبق قانون تنظیم شده باشد
 •  کلیه سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.
 • معمولا شرکت تضامنی احتیاجی به اساسنامه ندارد اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می گردد زیرا در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می شود مواردی مانند:
 1. مدت فعالیت شرکت
 2. شرایط تقسیم سود و زیان
 3. موضوع شرکت
 4. سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء، 
 5. قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

نکات حائز اهمیت:

 شرکتنامه از نظر قانونی اهمیت ویژه ایی برخودار است و غیر قابل تغییر می باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکاء 

سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  باید به طور کامل پرداخت شود و دررابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی وجود ندارد زیرا در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام گردد در واقع سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند. « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد» (ماده118).

از نکاتی که دارای اهمیت زیادی است در رابطه با نام شرکت تضامنی می باشد که لازم است نام شرکت تضامنی به همراه حداقل نام یکی از شرکاء و همچنین نام دیگر شرکاء با عنوانهایی مانند و شرکاء و یا برادران و… بیان شود مانند نمونه هایی مثل: شرکت تضامنی احدی و برادران و یا شرکت تضامنی احدی و شرکاء البته اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می کنند، به نفع شرکت می باشد و نشان دهنده اعتبار و معرف ضمانت شرکاء است. در صورتی که شریکی که نام او در نام شرکت درج شده است از شرکت خارج شود و یا فوت نماید اسم او از نام شرکت خارج می شود و نام دیگری جایگزین آن می شود.

در رابطه با مقدار سرمایه، سود و زیان شرکت تضامنی باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» (قسمت اول ماده119) «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». (ماده 124)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

 • دو برگ تقاضانامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
 • دو برگ شر‌کتنامه
 • کپی شناسنامه‌ی شرکا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *