ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی

فهرست مطالب

نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن برگرفته شده است. طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت میزان سرمایه شان می باشد.

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است منتها با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت دیون شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی دیون شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی ربع سرمایه ی آن را پرداخته و دومی نصف آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه، شریک اول ربع دیون و دومی نصف آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

طبق ماده ی 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت “شرکت نسبی” و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید یاد شود.» در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک  یا شرکائی که یاد شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) الزامی می باشد» بنابراین مانند شرکت تضامنی، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران یاد شود. بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:

شرکت نسبی علی و رضا و مجتبی یا شرکت نسبی فرهاد و شرکا و یا شرکت نسبی علی و برادران یا سجاد و پسران و نظایر این ها.

در قانون تجارت، ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد این چنین برداشت می شود که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:

الف-همه شرکا

ب-مدیر

قوانین مربوط به مدیریت شرکت نسبی کاملا شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می گردد و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

برای تاسیس شرکت نسبی باید اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه کلیه پرداخت شود و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود. تا زمانی که سرمایه کاملا پرداخت نشده شرکت به ایجاد نمی گردد. در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین شود.

مطابق مواد 183، 184 و 185 قانون تجارت، شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:

 • وجود دستکم دو شریک
 • باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک یاد شود.
 • پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت تمامی شرکا صورت گیرد، لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون اجباری است)

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:

 1. دو نسخه شرکتنامه ی کامل شده
 2. دو نسخه اساسنامه ی کامل شده
 3. دو نسخه تقاضانامه ی کامل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 6. اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل
 7. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی تاسیس کنندگان
 9. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
 10. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا، مدیران و هیات نظار (در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار رفته. طبق ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت تمامی شرکت های تجاری را اجباری دانسته، ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.

پس از ثبت شرکت اقدام بعدی، آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار طبق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *