دفاتر قانونی

دفاتر قانونی چیست؟

دفاتر قانونی به دفاتر کل، روزنامه و مشاغل گفته می‌شود که جهت ثبت روند‌ و روال مالی از آن استفاده می‌شود. هر شرکت، موسسه یا سازمان و اشخاص گروه اول که ملزم به انجام تکالیف مالیاتی هستند می‌بایست در حیطۀ کاری خود، در دفاتر قانونی، تمام روال و موارد مالی شرکت را ثبت کنند تا پس از تکمیل آن به ادارۀ مالیاتی تحویل داده شود.

 

آیا عدم تحریر دفاتر قانونی جریمۀ مالیاتی دارد؟

باید اطلاع داشته باشید که طبق مادۀ (193) مالیات‌های مستقیم، نسبت به مودیانی که به‌موجب این قانون و مقرراتِ مربوط به آنْ مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود‌و‌زیان یا عدم ارائۀ دفاتر، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود و نکتۀ بسیار مهم اینکه، این جریمه غیر قابل بخشش است و حتماً باید پرداخت گردد.

 

نحوۀ تحریر دفاتر قانونی

نکتۀ بسیار مهمی که در اینجا بیان می‌شود، تحریر دفاتر است؛ در صورتی که تحریر دفاتر مطابق با قوانین و آیین‌نامۀ مالیاتی لازمه ثبت و در نظر گرفته شود، محاسبۀ مالیات به‌صورت خود‌اظهاری صورت می‌گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر قانونی از موارد لازمه در تحریر آن‌ها استفاده نشود، مالیات به‌صورت علی‌الراس در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، تحریر دفاتر قانونی در مالیات شما نقش به‌سزایی دارد. لذا شما می‌توانیید با کمک کارشناسان متخصصِ این امر در مجموعۀ حامی ارقام، دیگر نگران این موضوع نباشید و از حق‌و‌حقوق مالیاتی خود دفاع کنید.

حامی ارقام، حامی کسب‌و‌کار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *